TÜBİTAK 1511 PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TÜBİTAK 1511 PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TÜBİTAK 1511 PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız

Eğitimin Süresi: 40 saat (4 Gün)

Eğitim Günleri: Danışınız

Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu

Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 15 kişi ile sınırlıdır.

Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

GENEL BİLGİ: TÜBİTAK 1511 Proje Hazırlama Eğitimi ile özel sektör işletmelerin TÜBİTAK tarafından sunulan desteklerden faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje önerisi hazırlama yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programının İçeriği

 

1.         TÜBİTAK 1511 Destek Programının Tanıtımı

a.         TÜBİTAK Kurumunun Tanıtımı

b.         1511 Öncelikli Alanlar Programı Hakkında Bilgilendirme

c.         1511 Öncelikli Alanlar ile ilgili çağrı maddeleri ve kapsamı hakkında bilgilendirme

d.         Programların tanıtımı

e.         Programların amacı

f.          Programlara kimler başvurabilir?

g.         Programlarda uygulanan proje destek süreleri ne kadardır?

h.        Programlarda sağlanan desteğin oranları nedir?

 

 

2.         Proje Önerisi Hazırlamadan Önce Neler Dikkat Edilmesi Gerekir.          Projelerin Ar-Ge içeriğinin incelenmesi

b.         Firmanın önerilen projeyi gerçekleştirebilecek yapıda olup olmadığının incelenmesi

c.         Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin ekonomik katma değeri ve ulusal kazanımlarının incelenmesi

d.         Neler Ar-Ge projesi değildir?

e.         Projelerde hangi giderler desteklenir?

f.          Projelerde hangi giderler desteklenmez?

 

3.         TEYDEB Proje Değerlendirmesinde Hakemlerin Dikkat Ettiği Hususlar

a.         Projenin Ar-Ge yönünün değerlendirilmesi

b.         Firmanın projeyi gerçekleştirebilecek bilgi birikimi, personel, üretim, yazılım vb. altyapıya sahip olup olmadığının yerinde tespit edilmesi

c.         Proje kapsamında yapılması öngörülen harcamaların uygunluğu, proje faaliyetleri ile ilişkisi

d.         Proje kapsamında alınacak hizmet alımlarının gerekçesi, proje bütçesine oranı, know-how paylaşımı vb. hususlar açısından değerlendirilmesi

e.         Hizmet alınarak gerçekleştirilecek işlemlerin içselleştirilmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler

f.          Proje süresinin uygunluğunun değerlendirilmesi

 

4.         TEYDEB web tabanlı Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinde Proje Ön Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır

a.         PRODİS portalının tanıtımı

b.         ARBİS veri tabanına araştırmacı kaydının yapılması

c.         PRODİS portalına kullanıcı kaydının yapılması

d.         PRODİS portalı üzerinden kullanıcı ile firma arasındaki ilişkilendirmenin yapılması

e.         PRODİS portalının genel görünümünün ve menülerin tanıtımı

f.          PRODİS üzerinden yeni proje tanımlanması

g.         Ön kayıt belgesinin alınabilmesi için firmaya ait doldurulması gereken matbu bilgiler (mali tablolar, personel sayıları, firma yetkilisi ve proje yürütücüsünün bilgileri vb.)

h.        Ar-Ge çalışmasının yapılacağı sektörlerin ve teknolojik alanların seçimi

i.          Teknoloji gruplarının tanıtımı ve teknoloji grubunun seçilmesi

j.          Ön kayıt belgesi ve bu belge ile birlikte TÜBİTAK’a gönderilecek ek belgelerin hazırlanması sırasında dikkat edilecek hususlar

k.         Ön kaydın açılması ve geçerlilik süresi

 

5.         TÜBİTAK TEYDEB 1511 Programı Proje Öneri Formlarının Ana Hatlarıyla İncelenmesi

A.3- Proje Özeti

A.4- Proje Kısa Tanıtımı

B. Projenin Çağrıya Uyumluluğu, Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

B.1. Çağrıya Uyumluluk, Uygulanacak Yöntemler ve Ar-Ge Aşamaları

B.2. Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi ve Özgün Yönleri

B.3. Proje İçerik Yönetimi

C.1. İş Planı

C.2. Proje Yönetimi ve Organizasyonu

C.3. Kuruluş Altyapısı

C.4. Risk ve Finansman Yönetimi

D.1 Ekonomik Öngörüler

D.2. Ulusal Kazanımlar

E.1. Personel Giderleri (M011)

E.2. Seyahat Giderleri (M012)

E.3. Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları (M013)

E.4. Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler (M014)

E.5. Hizmet Alımları (M015)

E.6. Malzeme Alımları (M016)

E.7. Dönemsel Giderler Tablosu (M030)

F. Ekler

 

6.         TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programlarında Sıkça Sorulan Sorular

a.         Yeni kurulmuş bir firma başvurabilir mi?

b.         Proje başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

c.         Bir firmanın en fazla kaç projesi desteklenebilir?

d.         Aynı proje için birden fazla kurumdan destek alınabilir mi?

e.         Destek kararı çıkmadan proje çalışmalarına başlanabilir mi?

f.          Oransal destek nedir?

g.         Reddedilen başvuru için TÜBİTAK’ın belirtiği ret gerekçelerinin ortadan kaldırılması halinde, aynı proje ile tekrar başvuru yapılabilir mi?

h.        Projede lisans (üniversite) mezunu olmayan personel çalışabilir mi?

i.          Şirket ortağı projede çalışabilir mi? Şirket ortaklarına maaş ödenebilir mi?

j.          Proje için destek kararı çıkmasından sonraki süreç nedir?

k.         Proje başlangıç tarihi nedir? Sözleşmenin imzalandığı tarih midir?

l.          Projenin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?

m.        Herhangi bir yerde çalışmayan birinden veya Üniversitede çalışan akademisyenlerden, teknik danışmanlık alınabilir mi?

n.        Yurtdışındaki bir firmadan danışmanlık hizmeti alınabilir mi?

o.         Desteklenen bir projede, personel değişikliği yapılabilir mi?

p.         Firmanın ismi, adresi veya yapısı değişirse ne yapılmalı?

q.         Dönem raporları ne zaman gönderilir?

r.          Proje sonuç raporu ne zaman gönderilir?

s.         Proje süresi uzatılabilir mi? Ne kadar uzatılabilir? Süre uzatımı için ne yapılmalıdır?

t.          Projede geliştirilen ürün veya prototip, proje tamamlandığında satılabilir mi?

u.        Desteklenen proje tamamlanamazsa ne olur?

v.         TÜBİTAK`tan, projenin başarıyla tamamlandığına dair bir yazı nasıl alınabilir?

w.        Proje bilgileri gizli tutuluyor mu? Proje fikrini başkaları görebilir mi?

x.         Ön ödeme (transfer ödemesi) alınabilir mi? Ön ödeme için ne yapılmalıdır?

y.         Kira, aidat, elektrik, su gibi giderler desteklenir mi?

z.         Çalışılacak Yeminli Mali Müşavir (YMM) nasıl seçilir? Her dönem aynı YMM ile çalışmak zorunlu mudur?

aa.      Harcama olmayan dönemlerde YMM raporu ve dönem raporu düzenlemek gerekir mi?

bb.      YMM faturası, proje bittikten sonra düzenlenmişse desteklenir mi?

 

7.         Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

a.         Bölüm A: Proje ve Kuruluş Bilgileri

b.         Bölüm B: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

c.         Bölüm C: Proje Planı ve Firma Altyapısı

d.         Bölüm D: Projenin Ekonomik Yarara Dönüşebilirliği

e.         Bölüm E: Proje Bütçesi

f.          Bölüm F: Ekler

 

8.         TÜBİTAK TEYDEB Arge Destek Programları ve Eğitim ile ilgili Sorular ve Cevaplar
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı