KOSGEB DESTEKLERİ

2017 Yılı KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

2017 Yılı KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB 11.09.2017 tarihi itibari ile KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı’nı açıkladı. Proje kapsamında ekonomimiz açısından kritik öneme sahip olan imalat sanayinin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün arttır...

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Amacı:Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma,...

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amacı:Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriy...

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

   YENİLENEN MEVZUATA GÖRE KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında başvuru şartlarının yerine getirilmesi şartıyla KOBİ’lere üniversite mezunu istihdamı gerçekleştirmeleri halinde veril...

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı Amacı:İşletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin ar...

KOSGEB Genel Destek Programı

KOSGEB Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI     -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması     -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,     -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyl...

KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ•       Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması •       Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiy...

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği:Desteklenen üst limit, 15.000 TL, destek oranı %50İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tas...

Danışmanlık Desteği

Danışmanlık Desteği

Danışmanlık DesteğiDesteklenen üst limit, 15.000 TL, destek oranı %50Aşağıdaki konularda danışmanlık alınabilir. Danışmanlık desteği, her bir konu başlığı için 4.000 TL’yi geçemez.Genel Yönetim,AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzer...

Yurt Dışı iş Gezisi Desteği

Yurt Dışı iş Gezisi Desteği

Yurt Dışı iş Gezisi DesteğiDesteklenen üst limit, 20.000 TL, destek oranı %50Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir.Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak a...

Eğitim Desteği

Eğitim Desteği

Eğitim Desteği:Desteklenen üst limit, 20.000 TL, destek oranı %50Aşağıdaki konularda eğitimler alınabilir. Eğitim desteği, her bir konu başlığı için 4.000 TL’yi geçemez.Genel Yönetim,Pazarlama Yönetimi,Üretim Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetimi,Mali İ...

Belgelendirme Desteği

Belgelendirme Desteği

Belgelendirme DesteğiDesteklenen üst limit, 10.000 TL, destek oranı %50TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları aşağıdaki hizmetler ile ilgili belgeler ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda ak...

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği;Desteklenen üst limit, 20.000 TL, destek oranı %50İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları ve yurt içi (TÜRKAK) ve yurt dışı akredite laboratuarlardan alınan aşağıdaki ...

Tanıtım Desteği

Tanıtım Desteği

Tanıtım Desteği:Desteklenen üst limit, 25.000 TL, destek oranı %50 Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi KOBİ’lerin işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetler...

Yurtiçi Fuar Desteği

Yurtiçi Fuar Desteği

Yurtiçi Fuar Desteği:Desteklenen üst limit, 45.000 TL, destek oranı %50Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar a...

Bağımsız Denetim Desteği

Bağımsız Denetim Desteği

Bağımsız Denetim Desteği:Desteklenen üst limit, 10.000 TL, destek oranı %50İşletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek verilir....

Eşleştirme Desteği

Eşleştirme Desteği

Eşleştirme DesteğiDesteklenen üst limit, 15.000 TL, destek oranı %50İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;DanışmanlıkOrganizasyonelDaimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir....

Enerji Verimliliği Desteği

Enerji Verimliliği Desteği

Enerji Verimliliği Desteği:Desteklenen üst limit, 30.000 TL, destek oranı %50 Enerji verimliliği kapsamında alınacak ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje(VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri ve uygulama giderlerine de...


Yukarı