TÜBİTAK Destekleri

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıEUREKAEUREKA Küme ProjeleriEUROSTARSOrtak Teknoloji GirişimleriCORNETEUREKAEUREKA Küme ProjeleriEUROSTARSOrtak Teknoloji Girişimleri ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında orta...

1505 Üniversite-Sanayi

1505 Üniversite-Sanayi

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek s...

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 Öncelikli Alanlar Ar-GeTÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretil...

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK – TEYDEB (1507) KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJE DESTEĞİProgramın amacı nedir?1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Projeleri Destekleme Programının amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek...

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, ...


Yukarı