TÜBİTAK Destekleri

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düze...

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK – TEYDEB (1507) KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ PROJE DESTEĞİProgramın amacı nedir?1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Projeleri Destekleme Programının amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek...

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 Öncelikli Alanlar Ar-GeTÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretil...

1505 Üniversite-Sanayi

1505 Üniversite-Sanayi

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek s...

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ProgramıEUREKAEUREKA Küme ProjeleriEUROSTARSOrtak Teknoloji GirişimleriCORNETEUREKAEUREKA Küme ProjeleriEUROSTARSOrtak Teknoloji Girişimleri ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak pro...


Yukarı