Hakkımızda

İLTEM MÜHENDİSLİK EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.


İLTEM, günümüzün ve geleceğin teknolojilerini yakından takip ederek, bilimsel birikimi yüksek, tecrübeli ekibi ve akademik danışman kadrosu ile sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik ve bilimsel desteği vermek amacı ile 2005 yılında Bursa’da kurulmuştur. İLTEM kuruluşundan bu güne, amacına uygun olarak çok sayıda mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmeti gerçekleştirmiştir. Firmamız, sahip olduğu 8 kişilik uzman kadrosu ile eğitim, danışmanlık ve Ar-Ge projeleri konularında hizmet sunarak sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik ve bilimsel desteği sağlamaya devam etmektedir.

 

Eğitimlerimiz

Firmamız Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda genel katılıma açık ve kurumsal katılımlı eğitimler düzenleyerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kendi bünyemizde Kalite Akademisi, Bilişim Akademisi ve Teknoloji Akademisi olarak kurmuş olduğumuz yapı içerisinde eğitimlerimize katılan kişilere; katma değeri yüksek, teorik bilgilendirmenin yanında pratik uygulamalar ve örneklerle eğitimler sunulmaktadır.

 

Kalite Akademisi içerisinde, kalite yönetim sistemleri ve araçlarının uygulanmaları hususunda katılımcıların bilgi ve birikimleri arttırılmaktadır. Kalite Akademisi kapsamında verilen eğitimlerde; teorik bilgilendirmenin ötesinde, teknik standartlar içerisinde yer alan maddelerin hangi ihtiyaçlara binaen düzenlendiği, uygulama örnekleri ve uygulamalarda karşı karşıya kalınan sorunlar güncel örnekler ile anlatılmaktadır.

 

Bilişim Akademisi başlığı altında; tasarım, yönetim, hesaplama ve sunum gibi alanlarda kullanılan yazılımlara yönelik katılımcıların yetkinlikleri arttırılmaktadır. Bilişim Akademisi kapsamında verilen eğitimlerde katılımcıların; yazılımlara yönelik standart bir kullanıcı olmalarındansa, kullandıkları yazılımın tüm detaylarına hakim olmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimlerde; geliştirilecek araçlar ile yazılımların kişiye ya da işe göre özelleştirilebilmeleri ve ihtiyaçların yazılımlar içerisindeki hangi fonksiyonlara karşılık geldiği uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

 

Teknoloji Akademisi kapsamında ise; makine, malzeme ve diğer mühendislik alanlarında eğitimler verilerek özellikle sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen eğitimlerde ürün geliştirme süreci ile ilgili; ürünü meydana getirecek malzemelere ait tüm detayların öğrenilmesi, ürünün üretimi konusunda kullanılacak makinelere ve imalat yöntemlerine ait detayların farkına varılması ve malzeme ile üretilebilirlik kapsamındaki kıstasların henüz tasarım aşamasında iken nasıl dikkate alınacağına yönelik bilgiler aktarılmaktadır.

 

Danışmanlıklarımız

İLTEM, başta TÜBİTAK olmak üzere, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Ekonomi Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından sunulan hibe destekleri ile ilgili kurum/kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Firmamız bugüne kadar yaklaşık 250 adet devlet destekli projeyi başarı ile tamamlamış ve bu projeler sonucunda müşterilerinin yaklaşık 100.000.000 TL hibe almalarına katkı sağlamıştır. Bu sayede firmamız müşterilerinin ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları yanında gerçekleştirilen projelerle üniversite-sanayi işbirliğinin kurulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

İLTEM sunmuş olduğu danışmanlık hizmeti kapsamında öncelikle firmaları analiz etmekte ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına gerekli altyapının kurulması hususunda destek olmaktadır. Bu bağlamda proje sahiplerine yönelik gerçekleştirilen eğitimler ile firmaların devlet destekleri konularında bilgi sahibi olmaları sağlanmakta ve proje yönetimi yetkinlikleri arttırılmaktadır. Proje fikirlerinin olgunlaşması aşamasında da destek sağlayan İLTEM, projelerin yazılması ve ilgili kurumlara sunulmasının ardından proje planına göre gerçek zamanlı takibini yaparak, gerçekleştirdiği raporlamalar ile birlikte projelerin başarı ile tamamlanmasını sağlamaktadır.

 

 

Yukarı