KALKINMA AJANSI PROJE YAZMA EĞİTİMİ

KALKINMA AJANSI PROJE YAZMA EĞİTİMİ

KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 2 Gün (20 Saat)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu

Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.

Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

GENEL BİLGİ: Kalkınma Ajansları Mali Destek Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi ile; özel sektör işletmelerinin ve/veya kar amacı gütmeyen vakıf, dernek, STK, birlik ve kamu kurumlarının Kalkınma Bakanlığı’na bağlı BEBKA, MARKA, İSTKA, GMKA ve ZAFER gibi Kalkınma Ajansları tarafından çağrı esaslı sunulan mali desteklerden faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje önerisi hazırlama yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

 

1.       Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının Tanıtımı

a.       Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının Tanıtımı

b.      Kalkınma ajansları tarafından verilen destek programları

c.       Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme

d.      Programların tanıtımı

e.      Programların amacı

f.        Programlara kimler başvurabilir?

g.       Programlarda uygulanan proje destek süreleri ne kadardır?

h.      Programlarda sağlanan desteğin oranları nedir?

 

2.       Proje Önerisi Hazırlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir

a.       İlgili Kalkınma ajansı tarafından açıklanan mali destek programı çağrısının ve çağrı kapsamındaki program başlıklarının incelenmesi

b.      Firmanın önerilen projeyi gerçekleştirebilecek yapıda olup olmadığının incelenmesi

c.       Projenin çağrı metninde belirtilen amaç ve bölge kalkınma planı bakımından sağlayacağı kazanımlarının incelenmesi

d.      Kalkınma ajansı tarafından açıklanan çağrı altında yer alan program başlıklarına göre uygun proje konularının incelenmesi

e.      Projelerde hangi giderler desteklenir?

f.        Projelerde hangi giderler desteklenmez?

 

3.       Proje Değerlendirmesinde Dikkat Edilen Hususlar

a.       Mali kapasite ve işletme kapasitesi (proje yönetimi deneyimi, teknik uzmanlık, finansman kaynakları vb.)

b.      İlgililik (projenin programın hedefleri ve öncelikleri ile ilişkisi, başvuru sahibinin sektördeki tecrübesi, uzmanlığı vb.)

c.       Yöntem (Faaliyet planının açık ve anlaşılır olması, faaliyet-maliyet ilişkisi, proje sonunda gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, projenin başarı göstergeleri vb.)

d.      Sürdürülebilirlik (hedef gruplar, nihai yararlanıcılar, sosyal faydalar, proje sonrası finansman, kalkınma ve çevre boyutu)

e.      Bütçe ve maliyet etkinliği (harcamalar ile beklenen sonuçlar arasındaki ilişki, başabaş noktası, giderlerin gerekçelendirilmesi, gerçekçiliği vb.)

f.        Mantıksal çerçevenin uygunluğu

 

4.       Proje Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirildiği KAYS Sisteminin Tanıtılması

a.       KAYS portalının tanıtımı

b.      KAYS portalına kullanıcı kaydının yapılması

c.       KAYS portalına kurum/kuruluş ile ilgili bilgilerin girilmesi

d.      KAYS portalının genel görünümünün ve menülerin tanıtımı

e.      KAYS üzerinden yeni proje tanımlanması, kalkınma ajansı, mali destek programı ve öncelik alanlarının seçimi

f.        Kurum/Kuruluşun başvuru sahibi olarak seçilmesi

 

5.       Mali Destek Programı Proje Öneri Formlarının Ana Hatlarıyla İncelenmesi

a.       Projenin başlığı

b.      Projenin uygulanacağı yer

c.       Proje maliyeti ve Kalkınma Ajansından istenen destek tutarı

d.      Özet

e.      Amaçlar

f.        Gerekçelendirme

                                                               i.      Projenin, programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi

                                                             ii.      İhtiyaç ve sorunların tanımlanması

                                                            iii.      Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları

                                                           iv.      Hedef grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması

g.       Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

h.      Yöntem

                                                               i.      Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemlerin uygulama gerekçeleri

                                                             ii.      Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması

                                                            iii.      Projenin bir programın parçası olması

                                                           iv.      Proje takibi iç/dış değerlendirme prosedürleri

                                                             v.      Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin tanımlanması

                                                           vi.      Proje uygulaması için önerilen ekip

                                                          vii.      Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar

i.         Süre ve faaliyet planı

j.        Performans göstergeleri

k.       Beklenen sonuçlar

                                                               i.      Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerindeki beklenen etki

                                                             ii.      Somut çıktılar

                                                            iii.      Çarpan etkileri

                                                           iv.      Sürdürülebilirlik (Mali Boyut/Kurumsal Boyut)

                                                             v.      Mantıksal çerçeve

                                                           vi.      Görünürlük faaliyetleri

l.         Destekleyici belgeler

 

6.       Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

a.       Amaç ve Gerekçelendirme

b.      Faaliyetler ve Yöntemler

c.       Giderler ve giderlerin gerekçelendirilmesi

d.      Hedef gruplar, nihai yararlanıcılar, somut çıktılar

e.      Mali boyut, politik boyut, kurumsal boyut, kalkınma ve çevre boyutları

f.        Mantıksal çerçevenin doldurulması

g.       Görünürlük faaliyetleri

h.      Denetim faaliyetleri (ara denetim, nihai denetim ve izleme formları)

i.         Proje satın alma faaliyetleri

                                                               i.      Doğrudan temin

                                                             ii.      Pazarlık usulü

                                                            iii.      Açık ihale usulü

 

7.       Sorular ve Cevaplar

 
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı