KALKINMA AJANSI PROJE YAZMA EĞİTİMİ

KALKINMA AJANSI PROJE YAZMA EĞİTİMİ

KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 15 kişi ile sınırlıdır.

 

GENEL BİLGİ: Kalkınma Ajansları Mali Destek Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi ile özel sektör işletmelerinin ve/veya kar amacı gütmeyen vakıf, dernek, STK, birlik ve kamu kurumlarının Kalkınma Bakanlığı’na bağlı BEBKA, MARKA, İSTKA, GMKA ve ZAFER gibi Kalkınma Ajansları tarafından çağrı esaslı sunulan mali desteklerden faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje önerisi hazırlama yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programının İçeriği

1. Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının Tanıtımı

1.           Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının Tanıtımı

2.           Kalkınma ajansları tarafından verilen destek programları

3.           Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme

4.           Programların tanıtımı

5.           Programların amacı

6.           Programlara kimler başvurabilir?

7.           Programlarda uygulanan proje destek süreleri ne kadardır?

8.           Programlarda sağlanan desteğin oranları nedir?

 

2. Proje Önerisi Hazırlamadan Önce Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir

1.           İlgili Kalkınma ajansı tarafından açıklanan mali destek programı çağrısının ve çağrı kapsamındaki program başlıklarının incelenmesi

2.           Firmanın önerilen projeyi gerçekleştirebilecek yapıda olup olmadığının incelenmesi

3.           Projenin çağrı metninde belirtilen amaç ve bölge kalkınma planı bakımından sağlayacağı kazanımlarının incelenmesi

4.           Kalkınma ajansı tarafından açıklanan çağrı altında yer alan program başlıklarına göre uygun proje konularının incelenmesi

5.           Projelerde hangi giderler desteklenir?

6.           Projelerde hangi giderler desteklenmez?

 

3. Proje Değerlendirmesinde Dikkat Edilen Hususlar

1.           Mali kapasite ve işletme kapasitesi (proje yönetimi deneyimi, teknik uzmanlık, finansman kaynakları vb.)

2.           İlgililik (projenin programın hedefleri ve öncelikleri ile ilişkisi, başvuru sahibinin sektördeki tecrübesi, uzmanlığı vb.)

3.           Yöntem (Faaliyet planının açık ve anlaşılır olması, faaliyet-maliyet ilişkisi, proje sonunda gerçekleştirilmesi beklenen hedefler, projenin başarı göstergeleri vb.)

4.           Sürdürülebilirlik (hedef gruplar, nihai yararlanıcılar, sosyal faydalar, proje sonrası finansman, kalkınma ve çevre boyutu)

5.           Bütçe ve maliyet etkinliği (harcamalar ile beklenen sonuçlar arasındaki ilişki, başabaş noktası, giderlerin gerekçelendirilmesi, gerçekçiliği vb.)

6.           Mantıksal çerçevenin uygunluğu

 

4. Proje Başvuru İşlemlerinin Gerçekleştirildiği KAYS Sisteminin Tanıtılması

1.           KAYS portalının tanıtımı

2.           KAYS portalına kullanıcı kaydının yapılması

3.           KAYS portalına kurum/kuruluş ile ilgili bilgilerin girilmesi

4.           KAYS portalının genel görünümünün ve menülerin tanıtımı

5.           KAYS üzerinden yeni proje tanımlanması, kalkınma ajansı, mali destek programı ve öncelik alanlarının seçimi

6.           Kurum/Kuruluşun başvuru sahibi olarak seçilmesi

 

5. Mali Destek Programı Proje Öneri Formlarının Ana Hatlarıyla İncelenmesi

1.             Projenin başlığı

2.             Projenin uygulanacağı yer

3.             Proje maliyeti ve Kalkınma Ajansından istenen destek tutarı

4.             Özet

5.             Amaçlar

6.             Gerekçelendirme

6.1 Projenin, programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi

  6.2 İhtiyaç ve sorunların tanımlanması

6.3 Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların tanımı ve tahmini sayıları

6.4 Hedef grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması

7.             Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması

8.             Yöntem

          8.1 Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemlerin uygulama gerekçeleri

8.2 Projenin daha önceki başka bir projenin devamı olması

8.3 Projenin bir programın parçası olması

8.4 Proje takibi iç/dış değerlendirme prosedürleri

8.5 Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin tanımlanması

8.6 Proje uygulaması için önerilen ekip

8.7 Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar

9.             Süre ve faaliyet planı

10.          Performans göstergeleri

11.          Beklenen sonuçlar

11.1 Hedef gruplar/yararlanıcılar üzerindeki beklenen etki

11.2 Somut çıktılar

11.3 Çarpan etkileri

11.4 Sürdürülebilirlik (Mali Boyut/Kurumsal Boyut)

11.5 Mantıksal çerçeve

11.6 Görünürlük faaliyetleri

11.7 Destekleyici belgeler

 

6. Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma

1.  Amaç ve Gerekçelendirme

2.  Faaliyetler ve Yöntemler

3.  Giderler ve giderlerin gerekçelendirilmesi

4.  Hedef gruplar, nihai yararlanıcılar, somut çıktılar

5.  Mali boyut, politik boyut, kurumsal boyut, kalkınma ve çevre boyutları

6.  Mantıksal çerçevenin doldurulması

7.  Görünürlük faaliyetleri

8.  Denetim faaliyetleri (ara denetim, nihai denetim ve izleme formları)

9.  Proje satın alma faaliyetleri

9.1 Doğrudan temin

9.2 Pazarlık usulü

9.3 Açık ihale usulü

 

7. Sorular ve Cevaplar
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı