Eğitim Desteği

Eğitim Desteği

Eğitim Desteği:
Desteklenen üst limit, 20.000 TL, destek oranı %50
Aşağıdaki konularda eğitimler alınabilir. Eğitim desteği, her bir konu başlığı için 4.000 TL’yi geçemez.
 • Genel Yönetim,
 • Pazarlama Yönetimi,
 • Üretim Yönetimi,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Mali İşler ve Finansman Yönetimi,
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat,
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,
 • Enerji Teknolojileri,
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler
 • Yenilik,
 • Mesleki ve Teknik Eğitim,
 • CE İşareti,
 • Ürün Belgelendirme
 • Çevre
Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti verme görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.
TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.
 • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
 • İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
 • Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.Yukarı