DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

DEPO VE STOK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 15 kişi ile sınırlıdır.

GENEL BİLGİ:   Tedarik Zinciri Yönetimi’nin en önemli yapı taşlarından biri olan Stok Yönetimi konusunda temel bilgilerin verilmesi ve stok yönetimi dahilinde kullanılan tekniklerin katılımcılara aktarılması. Tedarik zinciri yönetimi kavramı içerisinde kuruluşlarda depo faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik temel depo konularının incelenmesi. Bu kapsamda, depo bölümünün işletme içerisindeki yeri, depo teknolojileri, depo operasyonları, depo bilgi sistemleri gibi konular incelenmektedir.

Eğitim Programının İçeriği

Ø  Stok ve Envanter Kavramı

Ø  Stok Yönetimi Nedir?

Ø  Neden Stok Tutuyoruz?

Ø  Az Stok Bulundurmanın Sakıncaları

Ø  Yüksek Stok  Düzeyinin Sakıncaları

Ø  Stokları Etkileyen Faktörler

Ø  Stokların Sınıflandırılması

Ø  Emniyet stokları ve nedenleri

Ø  Emniyet Stoğu Yeniden Sipariş Noktası

Ø  Stok devir hızı

Ø  Stok Kontrol Yöntemleri

Ø  Gözle Kontrol Yöntemi

Ø  Çift Kutu Yöntemi

Ø  Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi

Ø  Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi

Ø  ABC Analizi Yöntemi

Ø  Stoğun Maliyetleri

Ø  Ekonomik (Optimal) Sipariş Miktarı Modeli

Ø  Sipariş miktarı belirleme yöntemlerinin incelenmesi

Ø  Stoksuz Malzeme  (JIT) Yöntemi

Ø  JIT Sisteminin Yararları

Ø  JIT Sistemini Etkileyen Faktörler

Ø  MRP Malzeme İhtiyaç Planlaması Çalışma Prensipleri

Ø  MRP’nin Amaçları

Ø  MRP’nin Faydaları, Sakıncaları

Ø  Lojistik Nedir? 

Ø  Lojistik Süreçte Deponun Yeri 

Ø  Depo Kavramı

Ø  Depolarda Yapılan İşlemler

Ø  Depo Lokasyon Dizaynı 

Ø  Depolama Nedir? Neden Gereklidir? Faydaları Nelerdir?

Ø  Deponun Hedefleri

Ø  Depo Yönetiminde Bilgi Boşluğu

Ø  Depolarda Mal Hareketleri FİFO-LİFO

Ø  Temel Depo İş Süreçleri

Ø  Mal Kabul, Yerleştirme, İkmâl/Transfer, Sipariş Toplama, Çapraz Sevkiyat, Katma Değerli Hizmetler, Paketleme, Sevkiyat, İade Alma, İşleme ve İmhâ, Açık Saha Yönetimi 

Ø  Destek  Depo İş Süreçleri

Ø  Malzeme Türleri ve Depolama

Ø  Depoların Sınıflandırılması

Ø  Temel Depo Kararları

Ø  Depo Yer Seçimi, Boyutlar

Ø  Deponun Niteliği ve Ekipman Kararları 

Ø  Depo Tasarımının Değerlendirilmesi İçin Performans Kriterleri  

Ø  Depolama Sistemi

Ø  Depolama Ekipmanları

Ø  Otomatik Depolama Sistemleri

Ø  Otomatik Depolama Sistemleri Yararları 

Ø  Otomatik Depolama Sistemleri  Dezavantajları 

Ø  Karuzel Depolama Sistemi 

Ø  Mini-Load Depolama Sistemi 

Ø  Tam Otomatik Depo Sistemi (AS/RS) 

Ø  Depolama Sistem Teknolojileri

Ø  Işıklı Toplama Sistemleri

Ø  Barkod Tarayıcılar

Ø  Karekod Nedir? Kare Barkodr Nedir?

Ø  RFID Radyo Frekansları ile Tanımlama

Ø  RFID  Faydaları 

Ø  Depolarda Sayım

Ø  Cycle Counting  Nedir…?

Ø  Bölgesel veya Blok Yöntemi

Ø  ABC Sıralama Yöntemi 

Ø  Rasgele Numune Çevrim Sayımı

Ø  Depo Maliyetleri 

Ø  Depo  Verim  Kriterleri

Ø  Depo Performans Göstergeleri

Ø  Depo Performans Ölçümü 

Ø  Depolamada Güvenlik
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı