T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı, 2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleşen yeniden yapılanma süreci sonunda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın lağvedilmesi sonucunda kurulmuştur. Gelinen noktada “İhracatta Devlet Destekleri”, “Yatırım Teşvik Sistemi”, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ve Hariçte İşleme Rejimi olmak üzere birçok farklı alanda KOBİ’lere, girişimcilere ve ihracatçılara çeşitli teşvik ve destekler sunmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklere ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Yukarı