FMEA 5 (HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ D-FMEA, FMEA-MSR, P-FMEA, REVERSE FMEA) EĞİTİMİ

FMEA 5 (HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ D-FMEA, FMEA-MSR, P-FMEA, REVERSE FMEA) EĞİTİMİ

FMEA - 5 (HATA TÜRLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ
D-FMEA, FMEA-MSR, P-FMEA, REVERSE FMEA) EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 15 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: FMEA, bir ürünün tasarım ve üretimi ile ilişkili olarak çıkabilecek hata türleri ve nedenlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, Oluşabilecek hatanın alınan önlemler ile ortaya çıkma şansını azaltmaya veya yok etmeye yönelik aktivitelerin belirlenmesi, Bütün bu işlemlerin dokümante edilmesi olarak tanımlanabilir. Hata Türleri ve Etkileri Analizi, işletmeye zarar verebilecek hatalı ve başarısız ürünlerin piyasaya sürülmesi olasılığını önlemeye yarayan bir tekniktir. 


Eğitim Programının İçeriği
A.    Tanımlar
B.    FMEA Tekniğinin Tarihsel Gelişimi
C.     AIAG&VDA FMEA 2019 KILAVUZU
D.    FMEA Türleri
D-FMEA (P Diyagramı - Block Diyagramı
FMEA-MSR (İzleme ve Sistem Yanıtı)
P-FMEA
Reverse FMEA
D-FMEA (P Diyagramı - Block Diyagramı
FMEA-MSR (İzleme ve Sistem Yanıtı)
P-FMEA
Reverse FMEA
E.     Uygulama Çalışmaları
FMEA Uygulama Adımları
     1.    Adım: Kapsam Belirlenmesi
     2.    Adım: Yapı Analizi
            •    Proses Akış Diyagramı
            •    Yapı Ağacı Analizi
     3.    Adım: Fonksiyon Analizi
            •    Gereksinimler
            •    Fonksiyonel İlişkilerin Tanımlanması
     4.    Adım: Hata Analizi
            •    Hata
            •    Hata Zinciri
            •    Hata Ağı ve Hata Zinciri Analizi
            •    Hata Etkisi
            •    Hata Türü
            •    Hata Nedenlerinin Balık Kılçığı Yöntemine Göre Belirlenmesi
     5.    Adım: Risk Analizi
            •    Mevcut Önleyici Aksiyonlar
            •    Proses Planlama
            •    Üretim Prosesi
            •    Mevcut Keşfedici Kontroller
            •    Mevcut Önleyici ve Keşfedici Kontroller
            •    Değerlendirme
            •    Şiddet
            •    Olasılık
            •    Keşfedilebilirlik
            •    Faaliyet Önceliği
     6.    Adım: Optimizasyon
            •    Önleyici Aksiyonlar
            •    Sorumlu ve Termin
            •    Aksiyon Durumu
            •    Önleyici Aksiyonların Değerlendirilmesi
 
F.     Excel formatında değerlendirme formları
G.    Yazılı Sınav (Geçme Notu 80/100)
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı