AIAG&VDA FMEA EĞİTİMİ (YENİ REVİZYON)

AIAG&VDA FMEA EĞİTİMİ (YENİ REVİZYON)

AIAG&VDA FMEA EĞİTİMİ (YENİ REVİZYON)

(D-FMEA, FMEA-MSR, P-FMEA, REVERSE FMEA)

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitimin Süresi: 20 saat

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 15 kişi ile sınırlıdır.

GENEL BİLGİ: FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve önlemler alarak hatanın ortadan kaldırılması yada azaltılması ile ilgili mekanizmaları belirlemektedir. FMEA 5 Eğitimi Haziran 2019’da yayınlanan ve Automotive Industry Action Group (AIAG) ve Verband der Automobilindustrie (VDA) işbirliği ile hazırlanan Hata Türleri ve Etkileri Analizi  (FMEA) El Kitabı’na göre hazırlanmıştır. Yeni FMEA yaklaşımında temel amaçlar; kalite maliyetlerinin daha iyi yönetilmesi böylelikle maliyetlerin düşürülmesi, risklerin azaltılması, benzer proseslere uygulamaların sağlanması ile FMEA etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasıdır. FMEA Risk azaltma ve dengeleme maliyetlerinin azaltılmasında yardımcı olmaktadır. FMEA takım bazlı sistematik bir risk analiz çalışmasıdır. FMEA Eğitimi üretim/hizmet faaliyetlerinde Proses FMEA’ yı uygulamak isteyen firmaların çalışanlarına Proses FMEA metodunu uygulamalar ile öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Programının İçeriği

A.             Tanımlar

B.             FMEA Tekniğinin Tarihsel Gelişimi

C.             AIAG&VDA FMEA 2019 KILAVUZU

D.   FMEA Türleri
D-FMEA (P Diyagramı - Block Diyagramı
FMEA-MSR (İzleme ve Sistem Yanıtı)
P-FMEA
Reverse FMEA

E.             Uygulama Çalışmaları

FMEA Uygulama Adımları

     1.    Adım: Kapsam Belirlenmesi

     2.    Adım: Yapı Analizi

             •    Proses Akış Diyagramı

             •    Yapı Ağacı Analizi

     3.    Adım: Fonksiyon Analizi

        •    Gereksinimler

        •    Fonksiyonel İlişkilerin Tanımlanması

    4.    Adım: Hata Analizi

        •    Hata

             •    Hata Zinciri

             •    Hata Ağı ve Hata Zinciri Analizi

             •    Hata Etkisi

        •    Hata Türü

        •    Hata Nedenlerinin Balık Kılçığı Yöntemine Göre Belirlenmesi

 5.    Adım: Risk Analizi

          •    Mevcut Önleyici Aksiyonlar

          •    Proses Planlama

          •    Üretim Prosesi

          •    Mevcut Keşfedici Kontroller

          •    Mevcut Önleyici ve Keşfedici Kontroller

          •    Değerlendirme

          •    Şiddet

          •    Olasılık

          •    Keşfedilebilirlik

          •    Faaliyet Önceliği

  6.    Adım: Optimizasyon

          •    Önleyici Aksiyonlar

          •    Sorumlu ve Termin

          •    Aksiyon Durumu

          •    Önleyici Aksiyonların Değerlendirilmesi

F.        Excel formatında değerlendirme formları

G.       Yazılı Sınav (Geçme Notu 80/100)
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı