ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULMASI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ

ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULMASI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ

ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULMASI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 8 saat
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Bireysel Grup Katılım Sayısı: 10–20 Kişi
İşyerlerinde Grup Katılım Sayısı: 20–40 Kişi
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu Eğitim verilecek iş yeri
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
AMAÇ: 4857 Sayılı iş kanunu madde: 78 göre çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği madde 8’de işveren işyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike  ile uyulacak hususlar konusunda ACİL DURUM PLANI oluşturulması zorunluluğu getirmiştir.
TS 18001 – 4.4.7 Maddesinde: Kuruluş olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltma için plan ve prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir demektedir
 
HEDEF: İş yerlerinde acil durum planı yapıldığında, işyerinde oluşabilecek tüm olaylarla mücadele daha çabuk ve daha etkin olacaktır. Olayların zamanında önlenmesinin işletme çalışanlarının işletmeyi ve çevreyi daha az zarar görmesini sağlayacaktır.
         
KAPSAM :
Acil durum planının kapsamı ne olmalıdır?
Acil durum planı nasıl oluşturulur?
Görevler nasıl paylaştırılır?
Acil tim kurulması ve eğitimi nasıl olmalıdır?
Acil durum planı için hangi araç gereçler olmadır?
Acil durum planında tahliye nasıl yapılır?
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı