İLERİ EXCEL EĞİTİMİ

İLERİ EXCEL EĞİTİMİ

İLERİ EXCEL EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitimin Süresi: 40 saat (4 Gün)

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 10 kişi ile sınırlıdır.

GENEL BİLGİ:   : Excel programı ilk olarak 1987 yılında Microsoft tarafından Lotus 1-2-3`e rakip olarak başlatılmış ve 1990`larda hızla en çok satan yazılım olmuştur. Microsoft Excel halen, Dünya`da en yaygın kullanılan ofis uygulamalarından biridir. Hemen hemen tüm ofis çalışanlarının, çalıştıkları firmalarda tablolar oluşturmak, grafikler çizmek ve analizler yapabilmek için Excel kullanması gerekmektedir. Bu nedenle, yaygın kullanımı ve popülaritesi nedeniyle, kişilerin Excel`in potansiyellerini keşfetmeleri, Excel`in gerekli tüm özelliklerini kullanabilecek beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

Microsoft Excel`de; hesaplamalar yapma, grafik ve elektronik tablolar oluşturma dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirebilmektedir. Örneğin Excel ile daha önemli bütçe planlaması gerekip gerekmediği ya da kar ve zararların boyutunu keşfetmek gibi şeyleri belirlemek için finansal performans kolayca izlenebilir.

Microsoft Excel, normalde 3 yılda bir düzenli olarak bir güncelleştirme yaşar ve bu sayede en son teknolojik gelişmeleri takip etmek için yeni özellikler sunulmaktadır. Excel eğitimine katılacak kişiler, görevlerini kısa bir süre içinde tamamlamalarını sağlayacak formüllere ve kısayollara aşina olacaklardır. Microsoft Excel eğitim kurslarımız; Temel kullanıcı eğitiminden, Excel içindeki fonksiyonların tamamının kullanıldığı kurslara ve Microsoft Excel VBA ve Makro da dahil olmak üzere Excel programlarının tamamını kapsamaktadır.

Eğitim Programının İçeriği

1 – Excell’e hızlı bir bakış

Ø  (Dosya işlemleri, veri girişi, farklı kayıt türleri (WEB, XML, text vs), Satır, sütun ekleme/silme, satır yüksekliği ve sütun genişliği değiştirme, gizleme, hücre birleştir, kes/kopyala/yapıştır, çalışma sayfası ekleme/silme/adını değiştirme/kopyalama/taşıma, otomatik yedekleme

2 – Formül yazmak/ fonksiyonlar

Ø  Formül çubuğu

Ø  Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, yüzde işlemleri

Ø  Fonkiyonlar

Ø  Topla, çarpım, ortalama, karakök, mutlak, tamsayı, çarpım, mod,

Ø  Kombinasyon, mak, min, eğer, ve, yada, değil, etopla, eğersay,

Ø  Yuvarla, aşağı yuvarla, yukarı yuvarla,

Ø  Boşluksay, birleştir fonksiyonları, büyükharf / küçükharf, tarih ve zamanlama fonksiyonları,

Ø  Trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar.

3 – Biçimlendirme çeşitleri

Ø  Kenarlıklar, renklendirme, çizgiler, gölgelendirme

Ø  Tablolar oluşturmak (biçim, kenarlık, hücre yapıları farklı olan )

Ø  Verileri biçimlendirme (şekil, renk, boyut vs)

Ø  Hücrelere açıklama ekleme,

4 – Koşullu biçimlendirme ve veri analizi,

Ø      Sıralama (artan/azalan)

Ø      Filtreleme,

Ø      Alt toplamlar,

Ø      Veri doğrulama,

Ø      Verileri koruma, veri girişini sınırlandırma, özel listeler

5 – Grafiklerle çalışma

Ø      Grafik oluşturmak (pasta, sütun, çizgi grafikler… )

Ø      Grafik görüntüsünü

Ø      Grafik eksenleri

Ø      Veri işaretleri veri etiketleri ve metin

Ø      Grafik verilerini düzenlemek

Ø      Grafik alanına seri eklemek

6 – Pivot table (özet tablolar) ile çalışma

Ø Özet tablolar oluşturmak ve silmek

Ø Görünüm ve yerleştirme

Ø Veri alanı eklemek/çıkarmak

Ø Öğeleri görüntüleme/gizleme

Ø Verileri yenileme

Ø Verileri gruplandırmak

7 – Makrolar

Ø      Makro türleri

Ø      Makro kaydetmek

Ø      makro çalıştırmak

Ø      Makroyu düzenlemek

Ø      Makro seçeneklerini değiştirmek

Ø      Hazır makronun bir düğmeye ya da menüye atanması

Ø      Makrolarda adres

8– VBA (Visual Basic for Aplications)

Ø Visual Basic for Aplications (VBA) penceresini tanımak

Ø Visual Basicde program (Makro) yazmak

Ø Project penceresi

Ø Properties penceresi

Ø Değişkenler, döngüler, koşul yapıları

Ø Kod yazmaya giriş

Ø Çalışma kitabı ve çalışma sayfası kodları

Ø MsgBox ve Inputbox
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı