Yurt Dışı iş Gezisi Desteği

Yurt Dışı iş Gezisi Desteği

Yurt Dışı iş Gezisi Desteği
Desteklenen üst limit, 20.000 TL, destek oranı %50
  • Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir.
  • Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı KuzeyAmerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000 TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 TL’dir.
  • Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;,
  • Konaklama giderlerini,
  • Ulaşım giderleri ile
  • Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.
Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri esas aktivite olup aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini de içermelidir;

  • Meslek Kuruluşları ile toplantı
  • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler
  • Yurt Dışı Fuar Ziyareti
 
Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz. Yurt Dışı İş Gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbirleriyle uyumlu olmalıdır.Yukarı