Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği;
Desteklenen üst limit, 20.000 TL, destek oranı %50
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları ve yurt içi (TÜRKAK) ve yurt dışı akredite laboratuarlardan alınan aşağıdaki hizmetler ile ilgili giderleri desteklenir:
  • Test hizmetleri,
  • Analiz hizmetleri,
  • Kontrol-muayene hizmetleri
  • Kalibrasyon hizmetleri
  • Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.
Not: KOSGEB Laboratuarlarının vermiş olduğu hizmetler destek kapsamı dışındadır.Yukarı