TEMEL SEVİYE GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA TEKNİK RESİM EĞİTİM

TEMEL SEVİYE GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA TEKNİK RESİM EĞİTİM

TEMEL SEVİYE GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA TEKNİK RESİM EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: 
Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: İmalat sektöründe, teknik resim ortak bir standart oluşmasına katkıda bulunmak ve ürünün gerçek fonksiyonlarını göz önüne alarak tasarım, imalat ve kalite kontrol aşamalarında, müşteri isteklerine uygun, değişebilir, ilk imalatta doğru üretim ve maliyet kriterlerinin değerlendirilerek üretim yapılmasının sağlanması için üyelerin bilgi birikimlerinin artırılması. Katılımcılar; teknik resim okuma, tasarım aşamasında toleranslandırma, geometrik toleranslandırma esasına göre hazırlanmış teknik resme göre imalat ve ölçüm konularında gerçek parçalardan seçilen örneklerle bilgilendirilecektir.
Eğitim Programının İçeriği
1.Teknik resmin önemi
2. Yüzey Kalite İşaretleri
3. Yüzey Pürüzlülüğü ve Genel Terimler
4. Yüzey İşleme İşaretlerinin tanıtımı, gereği ve önemi
5. Yüzey Pürüzlülüğü Değerleri(Ra,Rz,Rt,Rmax.)
6. Ortalama Pürüz Yüksekliği Yüzey Kaliteleri
7. Yüzey Kalitelerinin Resimler Üzerinde Gösterilmesi
8. Yüzey İşleme Sembolleri
9.Yüzey semollerinin gösterilmesi
10.Grafik Sembollere Eklenecek İşaretler ve Bilgiler
11. Yüzey İşleme Sembollerinin Gösterim Kuralları
12.İmalat Yöntemlerine Göre yüzey kaliteleri boyut toleransları ve pürüzlülük ilişkileri
13.Tolerans ve Alıştırmalar
14.Toleransın Anlamı ve Gereği
15.Toleransların Sınılandırılması
16.Boyut Toleransları
17.Şekil ve Konum toleransları
18.Tolerans Gerektiren Sebepler
19. Toleransın Genel Kavramları
20.ISO Tolerans Sistemi
21.ISO – Alıştırmaları
22.Alıştırma Derelceeri ve Karşılıkları
23.Makine yapımında Tercih Edilen ISO Alıştırmaları
24.Tolerans Cetvellerinin Okunması ve Kullanılması
25.Tolerans ve Sapmaların Resimlerde Gösterilmesi
26.Ölçülendirme ve Toleransın Maliyete Etkisi
27. Tolerans Verirken Dikkat Edilecek Hususlar
28.Şekil ve Konum Toleransları, Tanımı ve Önemi
29. Şekil ve Konum Toleransları ile İlgili GenelTanımlar
30.Şekil ve Konum Toleranslarının Teknik Resimde Ölçülendirilmesi, Sembolleri ve Açıklamalar
31.Tolerans Bölgeleri/Geometrik Şekilleri
32.Çerçeve Çeşitleri, Elemanları ve İlave Semboller
33.Refernas Elemanları
34.Teorik Tamlıktaki ölçüler
35.Ayrıntılı Tanımları ve Resimlerde Gösterilmesi;
a)Doğrusallık,
b)Düzlemsellik,
c)Dairesellik,
d)Silindiriklik,
e)Bir Çizginin Şekli,
f)Bir Yüzeyin Şekli,
g)Parelellik,
h)Diklik,
ı)Eğiklik,
j)Konum,
k)Ortak Eksenlilik,
l)Simetriklik,
m)Salgı(Yalpalama),
n)Toplam Salgı(Yalpalama)
36.Kontrol Mastarlarının Kullanılması
37.En Çok Malzeme Şartı
38.En Kötü Durum
39.Geometrik Ölç. ve Tolerans. Nedir?
40.Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Nerelerde Kullanılır?
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı