TEMEL ERGONOMİ EĞİTİMİ

TEMEL ERGONOMİ EĞİTİMİ

TEMEL ERGONOMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız                           
Eğitimin Süresi: 10 saat (1 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: Ergonomi iş çevresi ile işçi arasında ilişki kuran bir çalışma olarak ortaya çıkmış bir yapıdır. Ergonominin amacı değişik sağlık problemlerinin ortadan kaldırılabilmesi, verimin arttırılabilmesi için çalışma ortamının nasıl dizayn edileceği ve işçiye nasıl adapte edileceğidir. Başka bir ifade ile, işçinin işe değil işin işçiye uydurulmasının sağlanmasıdır. Örneğin çalışma masasının yüksekliğinin arttırılması işçinin birçok kez işine ulaşmak için gereksiz yere aşağıya doğru eğilmesini önleyecektir. Ergonomi uygulamaları işyerinde önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu kazanç işçi için sağlık ve güvenlikli bir ortamda çalışmak, işveren için ise daha çok üretim ve daha çok kazançtır.
Ergonomi işyerlerinde işçileri olumsuz etkileyen çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgilendiği için geniş bir bilimsel yelpazeyi içine alır.
Ergonomi, kötü çalışma ortamının yarattığı yorgunluk, sağlıksızlık ve rahatsızlık sorunlarını çözmek için biyoloji, psikoloji, anatomi ve fizyoloji bilimlerinin yöntemlerini kullanır. Ayrıca ergonomi işyeri ve el aletleri dizaynı gibi işlerle de uğraşır.
Son yıllarda, işçiler, sendikalar ve işverenler, üreticiler ve araştırmacılar ergonominin işçinin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerin saptanması üzerine ergonomiye daha fazla önem vermeye başladılar. Ergonomik prensiplerin uygulanmadığı işyerlerinde işçiler kötü koşullara alışmaya zorlanmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
Ergonomi Nedir?
Ergonominin Amacı
Çalışma Ortamları
Sıkça Görülen Rahatsızlıkları
İşyerleri İçin Bazı Öneriler
Ergonominin Sosyal Önemi
Duruş ve Hareket Halleri
Biyomekanik, Fizyolojik ve Antrofometrik Temeller
Duruş Hali
Oturma
Ayakta Durma
Duruşun Değişimi
El Ve Kolların Duruşlar
Hareket Hali
Kaldırma
Taşıma
Çekme ve İtme
Bilgilendirme Teknikleri
Görsel Bilgilendirme
Duyma Yolu İle Bilgilendirme
Diğer Duyular İle Bilgilendirme
İşlem Gerçekleştirme Teknikleri
Kontrollerin Gerçekleştirilmesi
Kontroller Arasında Ayırma
Kontrol Türleri
Bilgilendirme ve İşlem Gerçekleştirme Arasındaki İlişki
Beklentiler
Kullanıcı-Dostu Olma
Farklı İletişim Yapıları
Yardım Edebilme
Çevresel Faktörler
Gürültü
Gürültü Konusunun Esasları
Kaynakta Gürültü Azaltma
Çalışma Ortamında Gürültü Azaltıcı Tasarımlar                                  
Duymanın Korunması
Titreşim
Titreşimin Temelleri
Titreşimden Korunma
Aydınlatma                      
Işık ve Yoğunluğu Hakkında Temel Bilgiler                                 
Parlaklık Farkları Hakkında Temel Bilgiler                                  
Işıklandırmanın İyileştirilmesi                                 
İklimlendirme
Termal Konforun Esasları                                 
Isıtma ve Soğutmanın Esasları                                 
İklimlendirme Kontrolü                                  
İş Organizasyonu, İş Ve Görevler                      
Görevler                                 
İşler                                 
İş Organizasyonu                                 
İş Organizasyonunun Esnek Formları                                              
Otonom Gruplar                                             
Yönetim Şekilleri
Ergonomik Yaklaşım                                 
Proje Yönetimi                                               
İnisiyatif Alma                                                                                
Problemi Tarif Etme                                                         
Çözüm Seçme                                                           
Çözümün Uyarlanması                                                        
Çözümün Uygulanması
Egzersiz Nedir?
Sırt ve Omuz Egzersiz Hareketleri
Baş ve Boyun Egzersiz Hareketleri
Bel Egzersizleri
Değerlendirme ve Sonuç
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı