TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)                      
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
 
Genel Bilgi:
Tedarik zinciri yapısının anlaşılması, tedarik zincirlerinin etkin bir biçimde yönetilmesi için gerekli koşulların açıklanması ve tedarik zincirinin her bir aşamasında verilmesi gereken kararların ve bu kararların verilmesinde kullanılabilecek niceliksel ve niteliksel yöntemlerin değerlendirilmesi
 
“İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.”
 
Eğitim Programının İçeriği
 • Tedarik, Tedarikçi Zinciri Kavramı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Bileşenleri
 • Tedarik Zinciri Üyeleri
 • Tedarik Zincirinin İş Süreçleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Amacı
 • Tedarik Zincirlerindeki Kararlar
 • Tedarik Zinciri Yönetim Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları
 • Belirsizlik, Risk ve Kamçı Etkisi
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Satınalma
 • Satınalma Hedefleri
 • Satınalma Politikaları
 • Satınalma Stratejileri
 • Satınalma Kararları
 • Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
 • Dış kaynak Kullanımını Kazanımlar, Sakıncalar
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (kazan kaybet/ kaybet kazan/ kazan kazan)
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Planlama
 • Talep Tahmini, Talep Tahmin Yöntemleri
 • Üretim Stratejileri
 • Üretim Planlaması (ERP) Seçim Stratejisi
 • Üretim Planlama Stratejileri
 • Dağıtım Planlaması
 • MRP malzeme ihtiyaç planlaması
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Stok
 • Stok Yönetimi
 • Stoğu Belirleyen Faktörler
 • Stok Sınıflandırması
 • Stoğun Maliyetleri
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Taşımacılık
 • Taşıma Türleri
 • Tedarik Zinciri Stratejileri (Çapraz Yükleme, 3PL, 4PL, Just in Time )
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Depo
 • Lojistik Yönetimi
 • Lojistik Süreçte Deponun Yeri
 • Depo Yönetimi
 • Temel Depo Kararları
 • Depo Çeşitleri
 • Depolama Sistem Teknolojileri ( Barkod, RFID)
 • Depo Maliyetleri
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik  Arasındaki İlişki
 • Depo Performans Kriterleri 
 • Depolama Ekipmanları
 • Tedarik Zinciri ve Etik İlişkisi
 • Tedarik Zincirlerinde Bütünleşme
 • Tedarikçi Zinciri Ağ Tasarımı
 • Tersine Tedarik Zincirleri
 • Yalın Tedarik Zincirleri
 • Çevik Tedarik Zincirleri
 • Tedarik Zinciri Yönetimin`de Performans Yönetimi (SCOR)
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı