Tanıtım Desteği

Tanıtım Desteği

Tanıtım Desteği:

Desteklenen üst limit, 25.000 TL, destek oranı %50

 

Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi KOBİ’lerin işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Destek unsurları;

-          Ürün kataloğu giderlerini,

-          Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

-          Web/Mobil tabanlı tanıtım giderlerini

 

Destek kapsamında değerlendirilecek olan Katalog’un en az 8 sayfa, en az 4 renkli baskılı, en az 1.000 adet basılması gerekmektedir.

 

1.   c) Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri

Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin toplam üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.

-          Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi’nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz. Program süresi içerisinde her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2500 (ikibinbeşyüz) TL’yi aşamaz.

-          Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır. İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi geçemez.

-          Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan ürün kataloğu ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

-          Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

 Yukarı