RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK KONTROLU EĞİTİMİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK KONTROLU EĞİTİMİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK KONTROLÜ EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 16 saat
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Bireysel Grup Katılım Sayısı: 10–20 Kişi
İşyerlerinde Grup Katılım Sayısı: 20–40 Kişi
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu Eğitim verilecek iş yeri
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
AMAÇ:  4857 Sayılı iş kanunun 78. maddesine göre çıkarılan yönetmeliklere göre işveren; Tüm proseslerde, çalışma ortamı ve şartlarında ya da çevrede mevcut olan tüm Tehlikeleri sistematik metotlarla belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol edebilmek için RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK KONTROLÜ yapması zorunluluğu vardır. İSG Yönetim sisteminde de TS–18002: 4.3.1. göre de tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol süreçleri ile bunların çıktıları İSGYS’ nin tamamı için temel oluşturmaktadır.
HEDEF: İşyerlerindeki risklerin sistemli ve bilimsel olarak belirlenmesi ve bunlarla mücadele programları yapılarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Bu da iş kayıplarını en aza indirerek işletmelerin karlılığını ve güvenilirliğini artırır.
KAPSAM:
 Tanımlar
AB mevzuatında risk değerlendirmesi
Neden risk değerlendirme
Risk değerlendirme adımları
Risk kontrolü yöntemleri
Risk değerlendirme uygulama pratiğinin yaptırılması
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı