PLASTİK MALZEMELER VE ÜRETİM TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELER VE ÜRETİM TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELER VE ÜRETİM TEKNİKLERİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: Günümüzde sanayide sıkça kullanılan mühendislik malzemelerimden olan Plastik Malzemeler hakkında işletmelerde çalışan teknik personelin bilmesi gereken Plastiklere katılan katkı maddeleri ve kazandırdığı özellikler Plastiklerin tanınması ve plastiklere uygulanan kalite kontrol yöntemleri Polimerlerin şekillendirilmesi konularında teorik ve pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
Polimer malzemeler ve tarihsel gelişimi,
Polimer nedir? Monomer nedir?
Tasarımcı açısından plastiklere bakış
Polimerler ile ilgili genel tanımlar
Polimer sentez yöntemleri
Polimerizasyon prosesleri
Polimerizasyon derecesi
Polimerlerin molekül ağırlığı ve tayin yöntemleri
Polimerik malzemelerin yapı ve özellikleri
Polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin Sınıflandırılması
Kaynağına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Monomer bileşimine göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir yapılarına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir yapısının geometrik şekline göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir konfigürasyonuna göre polimerik malzemenin sınıflandırılması
Plastik malzemeler
Plastiklerin uygulama özellikleri
Plastiklerden beklediğimiz temel özellikler
Plastiklerin zayıf olduğu noktalar
Mühendislik Plastikleri
Termosetler
Kompozit malzeomposites
Köpük malzemeler
Elastomerler
Polimer karışımları
Sıvı kristal polimerler
Mühendislik plastiklerin seçiminde kullanılan temel ölçütler
Mekanik özellikleri
Bozulma
Aşınma direnci ve sürtünme özellikleri
Özel nitelikler
Prosesi
Maliyet
Mühendislik uygulamalarında plastiklerin sağladığı avantajlar
Yaygın olarak kullanılan plastik malzemeler
Polietilen,Polipropilen kopolimer, Polistiren, Polikarbonat, Akrilonitril butadien stiren                 
(abs), Poliasetal (polioksimetilen, pom), San, Pvc, Pet, Poliamid
İleri polimerik malzemeler ve uygulama alanları
Plastiklere katılan katkı maddeleri ve kazandırdığı özellikler
Antioksidantlar, antistatikler, kaydırıcılar, stabilizatörler, alev geciktiriciler ve yanmayı engelleyici maddeler, işlemeyi kolaylaştırıcı maddeler, antimikrobiyal maddeler, renklendiriciler, plastifiyanlar, biyo stabilleştiriciler, floresant ve beyazlatıcılar, çapraz bağlayıcı peroksit katkılar, kristalliği düzenleyici katkılar, darbe dayanımını arttıran, polimerlere katılan dolgu maddeleri maddeler, mineral  (doğal) dolgu maddeleri, sentetik, cam dolgu maddeleri dolgu maddeleri, metal ve metal oksit dolgu maddeleri, bağlayıcılar
Köpük yapıcı maddeler (Pvc köpüğü, Poliüretan, Polistiren köpüğü)
Plastiklerin mekanik davranışları
Plastiklerin viskoelastik davranışı
Plastiklerin zamana dayalı olmayan test yöntemleri
Plastiklerin zamana dayalı test yöntemleri
Şekil değiştirme bilgilerini kullanarak plastiklerin tasarım metotları
Termal gerilmeler ve şekil değiştirmeler
Çok katmanlı kalıplama
Esnek kilit parçaların tasarımı
Feder kesitlerinin tayini
Diğer kalıplama tipleri için parçada mukavemet artırıcı yöntemler
Viskoelastik davranışın matematiksel modelleri
Plastiklerin dinamik yüklemesi
Zaman-Sıcaklık süperpozisyonu
Takviyeli olmayan plastiklerin kırılma davranışı
Plastiklerin genel kırılma davranışı
Plastiklerde sürünme (krep) hasarı
Tekrarlı yüklemenin etkisi ve yorulma
Plastiklerin darbe dayanımı
Kompozitler
Takviye tipleri
Takviyeli plastiklerin deformasyon davranışı
Matris tipleri
Kompozit malzemelerde elyaf takviye şekilleri
Sürekli formda lif takviyeli kompozitlerin analizi
Tek bir tabakanın veya katmanlı yapının davranışı
Çok katmanlı isotropik malzemelerin analizi
Simetrik olmayan katmanların analizi
Kısa elyaf takviyeli kompozitlerin analizi
Lif takviyeli kompozit malzemelerin sürünme, darbe ve yorulma davranışı
Plastiklerin tanınması ve plastiklere uygulanan kalite kontrol yöntemleri
Plastiklerin tanınması,Yakma deneyi, Koku deneyi, Erime noktası tayini deneyi,
Çözünürlük deneyi, Bakır tel deneyi      
Plastiklere uygulanan fiziksel testler
Yoğunluk, Su miktarı tayini, Nem miktarının tayini, Erime akış indisi, Vicat yumuşama, sıcaklığının tayini, Isıl deformasyon sıcaklığının tayini, Tm - tg sıcaklıklarının tayini,Viskozite sayısının tayini, Kül miktarı ve dolgu maddesinin tayini, Isısal genleşme katsayısının tayini, Isıl iletkenlik, Yanmaya karşı dayanıklılık, Yüzey gerilimi, Yüzey direnci, Sertlik, Şeffaf plastiklerde kırılma indislerinin tayini, Renk tayini, Yaşlandırma, Isıl yaşlandırma, Uv ışınlarıyla yaşlandırma, Atmosferik koşullarda yaşlandırma, Ozon etkisi ile yaşlandırma, Elektriksel testler, Ftır, Tga, Gc, Tem-sem
Plastiklere uygulanan mekanik testler
Çekme mukavemeti ve çekme uzaması, Elastiklik modülünün tayini,Darbe mukavemetinin tayini, Eğilme mukavemeti, Sürtünme mukavemeti, Basma mukavemeti,Yırtılma mukavemeti
Yorulma mukavemeti, Burulma mukavemeti, Aşınma mukavemeti, Çizilme mukavemeti
Plastiklere uygulanan kimyasal testler, Çözücülere mukavemet, Tuzlu suya mukavemet
Yağlara mukavemet, Gazlara mukavemet, Asitlere mukavemet, Bazlara mukavemet Oksitleyicilere mukavemet, Sabun ve deterjanlara mukavemet
Polimerlerin şekillendirilmesi
Polimerlerin nem alması,  Ekstrüzyon, Kompounding, Enjeksiyon kalıplama, Şişirme kalıplama, Savurma Kalıplama,
Enjeksiyon kalıplama kullanım alanları, Enjeksiyon makineleri, Vida ve kovanlar,
Enjeksiyonda ısıtma ve soğutma sistemleri
Enjeksiyon kalıplamada oluşan hatalar ve alınabilecek önlemler
Plastik malzemelerin  çekmesi  (shrinkage)
Çekmenin tanımı,
Çekmenin nedenleri
Boyutsal çekme oranı
Anizotropik çekme ve parçadaki çarpılmalar
Plastik parça toleransları
Çekme oranına etki eden faktörler
Plastik malzeme seçimi
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı