PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI EĞİTİMİ

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI EĞİTİMİ

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız                           
Eğitimin Süresi: 16 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL HEDEF:  İşyerlerinde çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarının sağlanması ile can ve mal kayıplarının en aza indirilmesidir.
YASAL DAYANAK: Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik, Madde 10 – İşveren, “Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır.
KAPSAM: 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.   
Eğitim Programının İçeriği
1-Patlayıcı ortamlar ve Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması TS EN 60079-10-1ve 2 standartları anlatılacaktır.
2- Tehlikeli yerlerin sınıflandırılmasında;  28633 sayı ve 30 Nisan 2013 tarihli Çalışanların
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelikteki tanımlar kullanılacaktır.
3- Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında kullanılacak tüm standartlar, yönetmelikler ve hesaplamalar dijital ortam üzerinden katılımcılara verilecektir.
4- Her katılımcıya kendi işletmesindeki bir örnek ile uygulama çalışması yaptırılacaktır.
5- Katılımcılar; eğitim sonrasında iş yerlerinde yapacakları çalışmalarda olabilecek problemleri uzmanımızı arayarak veya iş yerine davet ederek birlikte çözümler üretilecektir.
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı