OHSAS- 18001 TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS- 18001 TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 TEMEL EĞİTİMİ  
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: OHSAS -18001 Yönetim sistemi iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslar arası bir standarttır. Bu standardın amacı önleyici olması, gerekli kontrol mekanizmalarını, düzeltici faaliyetleri, geri besleme, devamlı olarak gelişme ve iyileştirmeyi kapsaması işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve devamının sağlanmasıdır.
Eğitim Programının İçeriği
İSG Hakkında bilinçlendirme
Terimler
İSG Politikası
Planlama
Uygulama ve işletme
Kontrol ve düzeltici faaliyetler
Yönetimin gözden geçirmesi
Örnek uygulamalar yaptırılacak
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı