Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

   YENİLENEN MEVZUATA GÖRE KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
 
KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında başvuru şartlarının yerine getirilmesi şartıyla KOBİ’lere üniversite mezunu istihdamı gerçekleştirmeleri halinde verilen üst limiti 50.000 TL olan bir destek programıdır. İşletmenizde yeni istihdam edeceğiniz yükseköğretim mezunu (en az 2 yıllık ön lisans mezunu veya 4 yıllık lisans mezunu) personelin aylık ücretinin %60’ını, 3’er aylık periyotlarda KOSGEB’ den geri alınmasını sağlayan bir hibe  desteğidir.  Dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kurallar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
 
        1)      KOSGEB nitelikli eleman desteği toplam hibe tutarı 50.000 TL’dir. Destek 2 yıl için verilmektedir.


        2)      KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında personelin öğrenim durumuna en az aşağıdaki tutarlarda çalışana maaş verilir ise destekten yararlanılmaktadır.


a.       2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu aylık zorunlu ücret en az 2.500 TL
b.       4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu aylık zorunlu ücret en az 3.500 TL
c.       Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezuna aylık zorunlu ücret en az 3.500 TL


       3)      KOSGEB nitelikli eleman desteği hibe  %60’dır. Ancak nitelikli eleman yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi ise destek oranına %20 ilave edilir, böylece destek oranı %80’e kadar çıkabilmektedir.       KOSGEB nitelikli eleman desteği istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bağlamda asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmemektedir. KOSGEB, nitelikli eleman için destek ödemesi yaparken net ücreti baz almaktadır.


       4)      KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın işe alınmadan önce başvurusunun yapılması gerekmektedir. Sonrasında ilgili nitelikli elemanın KOSGEB uzmanınızın verdiği destek onay tarihinden sonra 45 gün içerisinde SGK girişi yapılmalıdır. 45 gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır. Bu bağlamda kesinlikle personel girişini destek başvurunuzun onaylattıktan sonra yapmanız gerekmektedir.


       5)      KOSGEB nitelikli eleman desteğinden faydalanmak için ; işletmenizde son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun personel için başvuru yapılmalıdır.(Lise veya ortaokul mezunları ile ilkokul mezunları KOSGEB nitelikli eleman desteği için kapsam dışındadır.) Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.


        6)      KOSGEB nitelikli eleman desteğinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilmektedir. KOSGEB nitelikli eleman desteğinden yararlanılmış ve sonrasında İşletmenizden Ayrılan personel  için KOSGEB müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirim yapmanız gerekmektedir.


        7)      KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında istihdam edeceğiniz personel, işletmede tam zamanlı olarak çalışmalıdır. Part-time istihdam edilen personel KOSGEB nitelikli eleman desteğinde kapsam dışındadır. İstihdam edeceğiniz personel, iki farklı yerde SGK’lı gözükmemelidir.


        8)      Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları KOSGEB nitelikli eleman desteğinde kapsam dışındadır.


        9)      KOSGEB Nitelikli eleman desteği kapsamında istihdam edilip askerlik ve doğum gibi sebepler neticesinde işten ayrılanlar olur ise bu kişiler için tekrar destekten faydalanılmak isteniyorsa, yeni başvuru yapılması gerekmektedir.


       10)   KOSGEB mevzuatında ayında yapılan değişikle Eylül 2018’den itibaren teknoloji alanında olan şirketler hariç en az 5 kişiyi istihdam eden KOBİ’ler, KOSGEB’in bu desteğine başvuru yapabilirler. Hali hazırda 5 kişi ve üzeri personeli istihdam ediyorsanız, bu destekten faydalanabilirsiniz.


       11)   KOSGEB işletme veri tabanı kaydınızı onayladıktan sonra nitelikli eleman desteğine başvurabilirsiniz. e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak öncelikle ”İşletme Geliştirme Destek Programı” başvurusu yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonrası sistem, size başvuru formu ve taahhütnamesi oluşturmaktadır. KOSGEB uzmanınızın onayı sonrası başvuru yapabilirsiniz.


       12)   KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında sadece nitelikli elemanın aylık ücretinin belli bir kısmı geri ödenmektedir. SGK primi, işverene ait olmaktadır.


      13)   KOSGEB nitelikli eleman desteği kapsamında destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.


       14)   Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.


       15)   İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; asıl işveren konumundaki işletmenin, destek kapsamında istihdam edeceği nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.


       16)   İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.


       17)   Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.


KAYNAK : 28/08/2018 TARİHLİ İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
 
Yenilenen mevzuata göre KOSGEB nitelikli eleman desteğine başvuruda bulunmak ve danışmanlık desteği almak için aşağıda bulunan irtibat numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
İLTEM Mühendislik-Eğitim-Danışmanlık Ltd.Şti.
Beşevler Mah. Aktaş Sok. Pars İş Merkezi. No:5 Kat:4. Büro:8
Nilüfer/BURSA
Telefon       : 0 224 443 70 90
Mobil          : 0 552 238 98 37
e-Posta      : grup@iltem.com.tr
www.iltem.com.trYukarı