Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Nitelikli eleman istihdam desteği:
Desteklenen üst limit, 50.000 TL, destek oranı %50
  • Meslek yüksek okulu, lisans mezunu ve üzeri derecedeki yeni eleman istihdamı için verilir
  • İşletmeler, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.
  • KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek Meslek Yüksek okulu mezunu personel için 1.500 TL, Lisans mezunu personeller için 2.000 TL, Yüksek lisans ve üzeri derecede  mezunlar için 2.500 TLdir. Her bir personel için net ücret üzerinden hesaplanır, Asgari geçim indirimi bu hibe tutarına dahil değildir. Ancak istihdam edilecek personelin; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 TL ilave edilir.
  • İşletmenin son 12 aylık Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan, yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.
  • Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.
  • Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.Yukarı