MS PROJECT 2003 İLE PLANLAMA VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

MS PROJECT 2003 İLE PLANLAMA VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

MS PROJECT 2003 İLE PLANLAMA VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 10 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: Günümüz 3 boyutlu görselleştirme yazılım paketleri içinde en kolay
kullanıcıya sahip 3 boyutlu modelleme, kaplama, aydınlatma ve animasyon
yazılımı ile mimari görselleştirme, bilgisayar oyunları, sinema, & TV için
görsel efektler ve daha birçok alanlarda kullanılmaktadır. Eğitim süresince
aşağıdaki konular görülecektir.
Eğitim Programının İçeriği
Giriş
Problemler ve fırsatlar her organizasyon için zaman içinde kaçınılmaz dış etkenlerdir. Kimi zaman üretilecek ürün için kapasitenin yetersiz olması, kimi zaman şirketin yeni yazılımlara ihtiyaç duyması, kimi zaman da pazara güçlü rakiplerin girmeye çalışması, şirketinizin organizasyonunda, stratejilerinde değişikliklere sebep verebilir. Bu tür değişikliklere karşı amaç; organizasyonun devamını sağlayabileceği düzenlemeleri en kısa zamanda hayata geçirmektir. Projeler genellikle bu doğrultuda oluşturulur ve her projeye en az bir sorumlu atanır.
Proje Yönetimi Nedir?
Öncelikle, proje yönetiminin “ne olmadığına” yanıt vermek gerekir. Proje Yönetimi sadece zaman programlama (Schedule) değildir. Zaman planlayan yazılımların popülaritesinin artmasıyla, pek çok kişi eğer böyle bir yazılım satın alır ve bunu kullanmaya başlarlarsa proje yönetimi gerçekleştirdiklerini düşünmektedirler. Fakat o yazılımın tüm özelliklerini kullanmayı bilmedikleri gibi yazılımın sunduğu verileri de hayata nasıl geçireceklerini bilememektedirler.
Bilgisayar yazılımlarının aslında boş kağıtlar ve formlar olduğu unutulmamalıdır. Önemli olan Proje Yönetimi Biliminin sunduğu metodlar ile bu yazılımların kullanılması gerektiğidir. Örneğin, muhasebe sistemindeki kuralları bilmeyen  bir kişi ne kadar iyi bir muhasebe programı alırsa alsın o yazılımı etkin kullanamayacaktır.
 
Proje Yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda sınırlı kaynak vardır. Kaynaklarının iş yüklerinin doğru oluşturulamaması, projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep verebilir.
Microsoft Project 2003 ve Proje Yönetimine Katkıları
Microsoft Project 2003 bir proje yöneticisine mevcut kaynaklarını hızlı biçimde planlama, güvenlir biçimde kontrol edebilme ve kolayca anlaşılır biçimde analiz edebilme imkanı sunmaktadır. Ek olarak, MS Project 2003 şirket içinde çoklu proje uygulamalarından dolayı oluşan çatışma ortamlarını en aza indirgeme imkanı sunacaktır.
Eğitim Konu Başlıkları
Microsoft Project 2003’nin Tanıtımı
Veri Girişi ve Veri İzleme Yöntemleri
Görüntü – Tablo – Filtre Özellikleri
Takvimleri Tanımlama
Project Customize Seçeneklerini Tanıma
 
Projeyi Başlatma ve WBS Mantığı
Örnek Projede Aktivitelerin MS Project’e Girilmesi
Work Breakdown Structure (WBS) Olusturma ve WBS’in Yorumlanması
Örnek Olay
 
Aktiviteler Arası Bağlantılar
Bağlantı Seçeneklerini Tanımlama
Lag ve Lead Time Nedir? Nasıl Kullanılır?
Örnek Olaya Devam
Örnek Projede Baglantıların Kurulması ve Projeye Genel Bakış
 
Zaman ve Maliyet Tahminleme
Tahminleme Üzerine Bir Oyun
Tahminleme Tekniklerinin Incelenmesi
Tekniklerin Avantaj ve Dezavantajlarının Tartışılması
Kaynakların ve Tahminlerin Görevlere   Atanıması
Kaynakların MS Project’e Girilmesi
Örnek Projede Kaynakları ve Tahminleri Görevlere Atama
 
Proje Organizasyonları
Fonksiyonel ve Matris Organizasyonlar
Proje Takımı Kurma
Projede Liderlik
Takımın Motivasyonu
Çatışma Ortamlarının İncelenmesi ve Çatışmayı Yoketme Yöntemleri
Astların ve Üstlerin Karşılıklı Birbirlerini Değerlendirmesi  - Anket
 
Proje Analizi
Projelerin Genel Olarak Süre, Maliyet ve Efor Verilerinin İncelenmesi
Aktivite Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
Kaynak Bazlı Süre, Maliyet ve Efor Bilgilerinin İncelenmesi
 
Kritik Yol (CPM) ve PERT Teknikleri
Kritik Yol’un Tanımlanmasi ve Projedeki Önemi
Örnek Projede Kritik Yol’un Incelenmesi
Toplam Bolluk ve Serbest Bolluk Kavramlarının Önemi
Kritik Yol’a Göre Efor-Maliyet-Program Bilgilerinin  Yorumlanması
PERT Tekniği ve Proje Yönetimine Istatistiksel Yaklaşım
Örnek Projede PERT
İletişimde Proje Yöneticisinin Rolü
İletişimdeki Aksaklıkların Projelere Etkisi – Bir Oyun
Anlatımın  Gücü – Bir Oyun
İşitsel – Görsel – Kinestetik Bireyler
Projelerde  Overallocation Problemleri
Kaynaklara Ait Efor – Maliyet Bilgilerinin Izlenmesi
MS Project’te Kaynaklara Fazla Mesai Atama, Işgünü Saatlerini Degiştirme ve Seviyelendirme
Proje Süresini Kısaltma – Uzatma Yöntemleri
 
 Proje Kontrolü
Baselining (Temellendirme)
Gerçekleşme Verilerinin MS Project’e Girilmesi
Gerçeklesen ile Planlananlar Arasındaki Farkların Izlenmesi ve Yorumlanması
MS Project’teki Standart Rapor Formatları
MS Project’te İhtiyaca Göre Rapor Yaratma
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı