Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Destek Programı

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Destek Programı

 

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi adlı desteğin içerisine “Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri” başlığı altında yeni bir destek eklenmiştir. Yurtdışındaki “Küresel Firmalara” yönelik ihracat gerçekleştiren firmalar için oldukça güzel destek unsurlarını içermektedir. Bu desteğin amacı, firmaların küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Destek ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

 

Destek süresi ve destek oranı:

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

 

Destekten yararlanma koşulları:

KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için, başvuracak firmaların üretici olmaları gerekmektedir.

  

Desteklenen giderler:

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

 

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

 

b) Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

Tedarikçilerin, tedarik ilişkisi çerçevesince yurt dışında açtığı/açacağı ofise veya depoya ilişkin kira giderleri proje süresince desteklenir. Kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.

 

c) Yazılım Alımı

Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

 

ç) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.

 

Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

 

d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan ve “EK 5 - Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi” listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

 

 

Diğer önemli notlar:

·         Tedarikçi, proje kapsamında onaylanan destek kalemlerinden, faaliyetin ve ödemenin proje süresi içerisinde gerçekleştirilmesi kaydıyla yararlandırılır.

 

·         Bu desteklerden Bakanlığın onay vereceği küresel firmalara satış yapmayı planlayan tedarikçi firmalar faydalanabilmektedir. Örneğin, Opel’e yedek parça satmak isteyen bir otomotiv yan sanayii.

 

·         Küresel Tedarik Zinciri Proje desteğinden faydalanmak isteyen firmalar öncelikle Bakanlık onayı almak zorundadırlar. Genelgeye uygun bir şekilde yazılmış olan proje ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılacaktır. Bakanlık yazılan projede başvuru sahibinin projeyi gerçekleştirebilecek potansiyelde olup olmadığına ve tedarikçisi olacağı firmanın uluslararası pazarda belli bir ölçeğe sahip olup olmadığına bakacak ve proje onaylandığı takdirde firmanın harcamaları desteklenecektir.

 

·         Bakanlık projeyi incelerken aşağıda belirtilen konulara dikkat etmektedir.

·               Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli

·               Finansal performans

·               Bilgi sistemleri yönetimi

·               Organizasyon ve insan kaynakları

 

Proje kapsamında gider olarak beyan edilebilecek bazı örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

FAALİYET

TAHMİNİ GİDER KALEMİ

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

1. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

2. YIL

TAHMİNİ BÜTÇE ($)

TOPLAM

MAKİNE, EKİPMAN, DONANIM

- 3 boyutlu ölçüm cihazı

- Laboratuvar test makinesi

3 boyutlu ölçüm cihazı

100.000 USD

Laboratuvar test makinesi

200.000 USD

300.000 USD

YAZILIM

- 1 adet AutoCAD

- 1 adet CAD-CAM Sistemi

- 1 adet plastik enjeksiyon akış yazılımı

- 1 adet Autoform

- 1 adet sonlu eleman yazılımı

- 1 adet ERP (20 kullanıcılı)

150.000 USD

250.000 USD

400.000 USD

EĞİTİM-DANIŞMANLIK-MÜŞTERİ ZİYARETLERİ

- Küresel Firmanın talebi üzerine tedarikçi olmak üzere alınması gereken eğitim/danışmanlık faaliyeti

- Yurt dışındaki Küresel Firma ile proje sahibi şirket arasındaki müşteri ziyareti faaliyetleri

 

4 adet yurtdışı küresel firma ziyareti, Yurtdışı Pazar eğitimleri

40.000 USD

4 adet küresel firma ağırlaması, Yurtdışı Pazar eğitimleri, Yurtdışı Pazar danışmanlıkları

60.000 USD

 

100.000 USD

(Bu gider grubu için max. 100.000 USD üst sınırı bulunmaktadır)

OFİS-DEPO

- Almanya’da kiralanacak depo kira gideri

 

12.000 USD

12.000 USD

24.000 USD

SERTİFİKASYON, TEST, ANALİZ, ÜRÜN DOĞRULAMA

- CE İşareti

- EN Serisi Sertifikalar

- IATF 16949 Belgesi

- Yanmazlık testi

CE İşareti, EN Serisi Sertifikalar, vb.

10.000 USD

IATF 16949 Belgesi, Yanmazlık testi, vb.

10.000 USD

20.000 USD

TOPLAM TAHMİNİ BÜTÇE

312.000 USD

532.000 USD

844.000 USD

 

 Yukarı