İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA İZİNLERİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ

İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA İZİNLERİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ

İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA İZİNLERİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE UYGULAMASI EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 8 saat
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Bireysel Grup Katılım Sayısı: 10–20 Kişi
İşyerlerinde Grup Katılım Sayısı: 20–40 Kişi
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu Eğitim verilecek iş yeri
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
AMAÇ: 4857 Sayılı iş kanunun 78. maddesine göre çıkarılan patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkındaki yönetmeliğin ek: II.1,2 ye göre gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında bir ÇALIŞMA İZNİ sistemi uygulanacaktır.
HEDEF: Bir işyerinde devamlı yapılan işlerin dışında, yapılacak işlerde güvenli bir çalışma yapılması hedeflenmiştir. Montaj, de montaj, bakım, kaynak veya diğer ısıl işlemlerde, kapalı kaba giriş ve oradaki çalışmalarda alınacak tedbirler çalışma izin formlarının devreye girmesi ile yapılacak olması, ihmal ve hataları en aza indirecektir. Çalışma izni sistemi uygulanması iş sağlığı ve güvenliğinin sigortası olacaktır.
             
KAPSAM :
Uygulama amacı nedir?
Çalışma izin formları nasıl hazırlanır?
Nasıl uygulanır?
Formların işleyişi için pratik uygulamalar?
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı