ISO 22000 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 22000 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 22000 TEMEL EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır ISO 22000: 2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.
Eğitim Programının İçeriği
ISO 22000 GGYSnin Şartları
Gıda Güvenliği Yönetim sistemi
Genel Şartlar
Dokümantasyon Şartları
Yönetimin Sorumluluğu
Kaynak Yönetimi
Güvenli Ürünlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve Geliştirilmesi
Uygulama: Tehlike Analizi ve HACCP Planı Geliştirme
Akış Şeması
Yerleşim Planı
HACCP Planı veTehlike Analizi
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı