ISO 17025 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

ISO 17025 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

ISO 17025 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 15 kişi ile sınırlıdır.

GENEL BİLGİ:   Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının akreditasyonu için kalite sistemi temel bilgilendirmesi ve kalite sistem dokümantasyonunun oluşturulmasın anlatılmasıdır.

Eğitim Programının İçeriği

Ø    Tanışma, eğitim esnasında geçecek olan Terim ve Tariflerin anlatılması.

Ø    Yönetim şartları, Yönetim sistemi

Ø    Doküman kontrolü

Ø    Taleplerin Tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi

Ø    Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşerona verilmesi

Ø    Hizmetlerin ve malzemelerin satın alınması

Ø    Müşteriye hizmet

Ø    Şikayetler

Ø    Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü

Ø    İyileştirme

Ø    Düzeltici faaliyet

Ø    Önleyici faaliyet

Ø    Kayıtların kontrolü

Ø    İç tetkikler

Ø    Yönetimin gözden geçirmesi

Ø    Personel, Yerleşim ve Çevre şartları

Ø    Deney ve Kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması

Ø    Cihazlar, Ölçümlerin izlenebilirliği, Numune alma

Ø    Deney numunelerine ve kalibrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler

Ø    Deney ve Kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi

Ø    Sonuçların rapor haline getirilmesi

Ø    Risk ve Fırsat Analizi
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı