ISO 14001:2015 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 14001:2015 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 14001:2015 TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Ücreti: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)

Eğitim Günleri: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Saatleri: 09.00–17.00

Başlangıç Tarihi: Danışınız veya linke tıklayınız

Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim Salonu

Not: Kursu başarı ile tamamlayanlara Katılım Belgesi verilir. Kontenjan Max 15 kişi ile sınırlıdır.

GENEL BİLGİ:   Çevre Yönetim Sistemi kavramının anlatıldığı eğitimde, bir kurumda ISO 14001:2015 standardının kurulması ve çevresel politikaların ve en iyi uygulamaların işlerine ne kadar katkı sağlayacağını öğrenmek isteyen herkes için, çevre yönetim sistemine genel bir bakış sahibi olmayı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim Programının İçeriği

Ø     Çevre Terimler ve tarifler

Ø     Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

Ø     Mevcut durum Analizi, Pest, Swot Analizi

Ø     İlgili Tarafların İhtiyaçlarının ve Beklentilerinin Anlaşılması

Ø     Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Ø     Liderlik ve Taahhütler

Ø     Politika, Hedef, Sorumluluk, Görevler ve Yetkiler

Ø     Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

Ø     Çevre boyutları, Uygunluk yükümlülükleri

Ø     Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

Ø     Destek, Kaynaklar, Yeterlilik, Farkındalık

Ø     İç ve Dış İletişim

Ø     Dökümante Edilmiş Bilgi, Oluşturma ve güncelleme, Kontrolü

Ø     Operasyonel Planlama ve Kontrol

Ø     Acil duruma hazır olma ve müdahale

Ø     Performans Değerlendirmesi

Ø     İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

Ø     Uygunluğun değerlendirilmesi

Ø     İç Denetim

Ø     Yönetimin Gözden Geçirmesi

Ø     Sürekli İyileştirme

Ø     Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı