İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI YÖNETMELİĞİ EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 8 saat
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Bireysel Grup Katılım Sayısı: 10–20 Kişi
İşyerlerinde Grup Katılım Sayısı: 20–40 Kişi
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu Eğitim verilecek iş yeri
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
AMAÇ: 4857 Sayılı iş kanunu 80. maddesinde: sanayiden sayılan devamlı olarak en az 50 işçi Çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür hükmü yer almıştır. 07.04.2004 tarihli İSG-Kurulları yönetmeliğinin altıncı maddesinde İSG –Kurulları ile ilgili eğitim yapılması zorunludur.
HEDEF: İş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği alanında oluşabilecek tüm risklerin İSG-Kurullarında
Tartışılarak, risklerin zamanında giderilmesi sayesinde sağlık ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılması hedeflenmiştir.
KAPSAM :
İSG Genel Prensipleri
İş kazalarını önleme
İSG Kurulları yönetmeliği tanıtımı
İSG Kurullarının oluşturulması
Görev ve yetkileri
Çalışma usulleri ve Yükümlülükleri
 
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı