GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA TEKNİK RESİM EĞİTİMİ

GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA TEKNİK RESİM EĞİTİMİ

GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE TOLERANSLANDIRMA TEKNİK RESİM EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 20 saat (2 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: İmalat sektöründe, teknik resim ortak bir standart oluşmasına katkıda bulunmak ve ürünün gerçek fonksiyonlarını göz önüne alarak tasarım, imalat ve kalite kontrol aşamalarında, müşteri isteklerine uygun, değişebilir, ilk imalatta doğru üretim ve maliyet kriterlerinin değerlendirilerek üretim yapılmasının sağlanması için üyelerin bilgi birikimlerinin artırılması. Katılımcılar; teknik resim okuma, tasarım aşamasında toleranslandırma, geometrik toleranslandırma esasına göre hazırlanmış teknik resme göre imalat ve ölçüm konularında gerçek parçalardan seçilen örneklerle bilgilendirilecektir.
Eğitim Programının İçeriği
Yüzey İşaretleri
Yüzey Pürüzlülüğü ve Genel Terimler
Gerçek Yüzey – Geometrik Yüzey – Etken Yüzey
Yüzey Pürüzlülüğü – Yüzey Bozukluğunun En Büyük Yüksekliği
Ortalama Pürüz YüksekliğiYüzey Kaliteleri
Yüzey Kalitelerinin Resimler Üzerinde Gösterilmesi
Yüzey İşleme Sembolleri
Sembollere Eklenecek İşaretler ve Bilgiler
Yüzey İşleme Sembollerinin Gösterim Kuralları
Üretim metotları, yüzey kaliteleri boyut toleransları ve pürüzlülük ilişkileri
Tolerans ve Alıştırmalar
Toleransın Anlamı ve Gereği
Boyut Toleransları
ISO Tolerans Sistemi
ISO – Alıştırmaları
Tolerans Cetvellerinin Kullanılması
Tolerans ve Sapmaların Resimlerde Gösterilmesi
Şekil ve Konum Toleransları
Toleransın Ayrıntılı Tanımları ve Resimlerde Gösterilmesi
Geometrik Ölç. ve Tolerans. Nedir?
Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Nerelerde Kullanılır?
Referanslar
Komparatör Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans. Kuralları
Geometrik Özelliklerin Parçalar Üzerinde Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Yerleşim Toleransı Uygulamaları
Geometrik Toleranslı Elemanların Mastar ile Kontrolu
Bağlama Tiplerine Göre Elemanların Toleranslandırılması
Takım, Aparat, Mastar Tasarım ve Uygulamalarına Giriş
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı