ERGONOMİ VE MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİMİ

ERGONOMİ VE MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİMİ

ERGONOMİ VE MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 8 saat
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Bireysel Grup Katılım Sayısı: 10–20 Kişi
İşyerlerinde Grup Katılım Sayısı: 20–40 Kişi
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu Eğitim verilecek iş yeri
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim Programının İçeriği
AMAÇ: 4857 Sayılı Kanunun 77. maddesine göre çıkarılan İSG eğitimleri yönetmeliği 11-b.o. maddelerinde: Meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler ve ergonomi alanında işverenler çalışanlarına eğitim vermek zorundadırlar.
HEDEF; İş yerlerinin ergonomik kurallara göre düzenlenmesi çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda beden ve beyin güçlerini esas yapılacak işe vermelerini sağlayarak verimliliği ve kaliteyi arttırmaktır.
KAPSAM:
Ergonominin tanımı
Ergonominin amacı
İşyerine getireceği yararlar nelerdir.
İşle ilgili hastalıklar nelerdir.
Meslek hastalığı tanımı
Sınıflandırılması
Özellikleri
İşyerlerinin risklerine göre meslek hastalığı oluşabilecek konular seçilecektir.
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı