Enerji Verimliliği Desteği

Enerji Verimliliği Desteği

Enerji Verimliliği Desteği:

Desteklenen üst limit, 30.000 TL, destek oranı %50 Enerji verimliliği kapsamında alınacak ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje(VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri ve uygulama giderlerine destek verilir.


  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt ve danışmanlık hizmetleri desteklenir.
  • Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri destek kapsamındadır.
  • Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir.
  • Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 TL’dir.
  • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş EVD şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alınacak danışmanlık hizmet bedelleri desteklenir.
  • Enerji verimliliğine yönelik alınacak etüt ve danışmanlık hizmetleri, aynı enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınamaz.
  • Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5.000 TL’dir
  • İlgili kurumlardan alınacak “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir. Bu desteğin üst limiti 3.000 TL’dir.
  • Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır.Yukarı