ENERJİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

ENERJİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

      ENERJİ BİLİNÇLENDİRME  EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 10 saat (1 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: İstatistiklere göre işletmelerde çalışanlara enerji verimliliği uygulamaları ile ilgili bilgilendirme ve uygulama eğitiminin verilmesi, işletmenin yıllık enerji tüketimini en az %1 – 2 oranında azaltmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim programının ana amacı; kullanılan makine ve ekipmanlarda enerji verimliliğinin sağlanması, uygulamalar ve yasal mevzuat hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmektir.
Eğitim Programının İçeriği
İşletmelerde enerji verimliliği zorunluluğu
Tasarruf ve verimlilik tanım ve farkları
Enerji verimliliği kanunu (5627).
TS EN 50001 enerji yönetim sistemi (EnYS) hakkında bilgilendirme
Dünya – Avrupa ve Türkiye’ deenerjinin durumu
Enerji verimliliğinin organizasyonel yapısı
Sanayide enerji verimliliği
1.    Sektörlere ait enerji kullanımları
2.    Spesifik enerji tüketimi tanımı
3.    Çevre ve enerji ilişkisi
 Isı enerjisi kullanımında verimliliği arttırıcı önlemler
1.    Kazanlarda verimlilik ve uygulamaları
2.    Buhar ve sıcak su tesisatlarında verimlilik ve uygulamarı
3.    Fırınlarda verimlilik ve uygulamaları
4.    Kurutucularda verimlilik ve uygulamaları
Elektrik – mekanik enerji dönüşümünde verimliliği arttırıcı önlemler
1.    Pompalarda verimlilik ve uygulamaları
2.    Fanlarda verimlilik ve uygulamaları
3.    Kompresörlerde verimlilik ve uygulamarı
4.    İklimlendirme sistemlerinde verimlilik ve uygulamaları
5.    Elektronik motorların verimlilik ve uygulamaları
Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği arttırıcı önlemler
1.    Elektrik üretim – iletim – dağıtım sistemlerinde verimlilik
2.    Trafolarda verimlilik
3.    Aydınlatmada verimlilik ve optimizasyon
4.    Güç faktörünün düzeltilmesi (kompanzasyon)
5.    Tarife analizi
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı