Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amacı:
Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.
Proje Başvuruları
 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin
sahipleri, projelerin tamamlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile bu projeye başvuruda bulunabilir.
 • Proje süresi en fazla 18 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.
 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %75 olarak uygulanır.
 • Endüstriyel Uygulama Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletme bu Programdan bir defa faydalanır.
 
1. Kira Desteği (Sadece girişimciler için)
 • Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) 1.000 TL olacak şekilde geri ödemesiz Kira Desteği sağlanır.
 • Kira Desteğinin üst limiti proje süresince azami 18.000 TL’dir.
 
2. Makine-Techizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım Ve Tasarım Giderleri Desteği
İşletmeye;
 • Test,
 • Analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri,
 • Üretim hattı tasarım giderleri,
 • Üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri için destek sağlanır.
 • Proje başvurusunu girişimci olarak yapan işletmenin, şirket kurulusu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dahilinde desteklenir.
 • Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 500.000 TL olmak üzere toplam 650.000 TL’dir.
 • Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.
 • proje konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, %75 olan destek oranı %90 oranına çıkmaktadır.
 
3. Personel Gideri Desteği
 • Personel Gideri Desteği, projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.
 • İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık;
 • Meslek lisesi mezunlarına 1.200 TL,
 • Ön lisans mezunlarına 1.500 TL,
 • Lisans mezunlarına 2.000 TL,
 • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
 • Doktora programı mezunlarına 3.500 TL
olmak üzere toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Asgari Geçim indirimi net ücrete dahil edilmez.
Not: Sadece yeni istihdam edilecek personel desteklenir.Yukarı