Danışmanlık Desteği

Danışmanlık Desteği

Danışmanlık Desteği
Desteklenen üst limit, 15.000 TL, destek oranı %50
Aşağıdaki konularda danışmanlık alınabilir. Danışmanlık desteği, her bir konu başlığı için 4.000 TL’yi geçemez.
 • Genel Yönetim,
 • AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama,
 • İş Planı Hazırlama,
 • Yatırım,
 • Pazarlama,
 • Üretim,
 • İnsan Kaynakları,
 • Mali İşler ve Finans,
 • Dış Ticaret,
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
 • Enerji Teknolojileri,
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler
 • CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi
 • CE Belgesine Uygun Üretim
 • Çevre
Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir.
Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olmak zorundadır.Yukarı