Belgelendirme Desteği

Belgelendirme Desteği

Belgelendirme Desteği
Desteklenen üst limit, 10.000 TL, destek oranı %50
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları aşağıdaki hizmetler ile ilgili belgeler ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS)  belgesine ilişkin ödenen ücret (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) desteklenir:
  • Ürün,
  • Sistem,
  • Personel,
  • Laboratuar akreditasyonu
  • Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere, aynı belge konusunda destek sağlanmaz.
  • Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.Yukarı