5 S EĞİTİMİ

5 S EĞİTİMİ

5 S EĞİTİMİ
Eğitimin Ücreti: Danışınız
Eğitimin Süresi: 10 saat (1 Gün)
Eğitim Günleri: Danışınız
Eğitim Saatleri: 09.00 – 17.00
Başlangıç Tarihi: Danışınız
Eğitim Yeri: İLTEM Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık Salonu
Not 1: Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Kontenjan max. 20 kişi ile sınırlıdır.
Not 2:  İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ. olarak, planlanan eğitimlere yeterli katılım sağlanmaması koşulunda, eğitimleri erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
GENEL BİLGİ: 5S, beş adımdan oluşan, amacı “çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak” olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir.
Hedef yaşadığınız ve çalıştığınız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek, bu şartları sürekli kılmaktır.
5S, tahmin edeceğiniz gibi 5 adımdan oluşur, orijinali Japonca 5 kelime ile ifade edilir.
Japonca İngilizce Türkçe
Seiri Sort Sınıflandır
Seiton Set in Order / Straighten Sırala / Düzenle
Seiso Shine / Sweep Sil / Temizle
Seiketsu Standardize Standartlaştır
Shitsuke Sustain / Self-discipline Sahiplen / Sistemi Koru
Eğitim Programının İçeriği
5Sin Şirkete Kazandırdıkları
5Sin Adımları
Birinci Adım: Sınıflandırma
İkinci Adım: Sıralama
Üçüncü Adım: Sil Süpür
Dördüncü Adım: Standartlaştırma
Beşinci Adım: Sürdür
İsrafı görünür hale gelime ve eliminasyonu kolaylaştırma
Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolünüz artırma
İşletme içinde morali yükselme, takım çalışmasını teşvik etme,
Çok Ayar – SetUp süreleri kısaltma
Kalite değerleri yükseltme, harcamalar azaltma
Çalışma güvenliği kesin olarak artırma
Birim zamana düşen üretim ve katma değer arttırma
İLTEM Mühendislik yeterli katılım sağlanmaması halinde eğitim erteleme yada iptal etme hakkını her zaman saklı tutar.
Şirket içi (In House) eğitimlerde, müşteri istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim içerik ve sürelerinde değişiklik yapılabilir.

Eğitimlerde Sunulan Ücretsiz Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitimler
1-5 Saat

Bireysel Eğitimler
5-10 Saat

Şirket İçi (In House) Eğitimler
1-10 Saat
Şirket içi ( In-House ) eğitimler de, ücretsiz hizmetlerimiz yapılan anlaşma ile belirlenir.

(op)* opsiyonel hizmet
Yukarı