T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Ekonomi Bakanlığı, 2011 yılında Bakanlıklar bünyesinde gerçekleşen yeniden yapılanma süreci sonunda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın lağvedilmesi sonucunda kurulmuştur. Gelinen noktada “İhracatta Devlet Destekleri”, “Yatırım Teşvik Sistemi”, Dahilde İşle...


Yukarı